Маловисківська ЗШ № 3 І-ІІІ ст.

 Атестація в школі

 

                  

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             Голова  атестаційної комісії

                                                                                              ______________А.В. Щербань

                                                                                               «___»_________2013р

 

П Л А Н

заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів

на 2013-2014 н.р.

п/п

Заходи

Термін

викон.

відповідальні

Відмітка про виконання

1

Ознайомлення педагогічних працівників з

-Типовим положенням про атестацію,

- ст.54, 57 Закону України «Про освіту»,

 

Шусь І.С.

 

2

- видання наказу  про створення атестаційної комісії, затвердження її складу,

- ознайомлення з наказом про створення атестаційної комісії,

 

Щербань А.В.

 

3

 

Випуск методичних бюлетнів, розроблення пам»яток, порад для педагогічних працівників

 

Шусь І.С.

 

 

4

Оформлення та оновлення стенда з питань атестації

 

Шусь І.С.

Ільченко Г.А.

 

5

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації  даних про проходження підвищення кваліфікації

 

Жолтікова Н.Г.

 

 

 

 

6

Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій /педагогічних звань

 

Жолтікова Н.Г.

 

 

 

7

Затвердження списку педагогічних працівників,  які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії, доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються під підпис

 

Жолтікова Н.Г.

 

8

Перевірка строків проходження курсів підвищення кваліфікації

 

Жолтікова Н.Г.

 

 

9

Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення й узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються

 

Шусь І.С.

 

10

Вивчення  рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх фахової підготовки. Загальної культури для об»єктивного оцінювання їхньої роботи тощо

 

Члени атестаційної комісії

 

11

Відвідування занять, інших форм роботи з учнями, які проводять педагогічні працівники, що атестуються

 

Члени атестац. комісії

 

12

Затвердження графіку відкритих уроків, виховних та позакласних заходів, контрольних зрізів знань

 

Шусь І.С.

Ільченко Г.А.

Жолтікова Н.Г.

 

13

Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестційний період

 

Шусь І.С.

Ільченко Г.А.

 

14

Підготовка необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки)

атестаційних листів установленого зразка, бюлетні для таємного голосування тощо)

 

Жолтікова Н.Г.

 

15

Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

 

Голова атест. ком.

Щербань А.В.

 

16

Оформлення творчих доробок/презентації (портфоліо) досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються

 

Шусь І.С.

Ільченко Г.А.

 

17

Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних комісій, фахових конкурсах та інших заходах, пов»язаних з організацією освітньої роботи

 

Шусь І.С.

Ільченко Г.А.

 

18

Складання характеристик, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках)

 

Голова атест. Ком.

Щербань А.В.

 

19

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

 

Голова атестац. комісії

Щербань А.В.

 

20

Підсумкове засідання атестаційної комісії

 

Голова атестац. комісії

Щербань А.В.

 

 

21

Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з характеристиками, атестаційними листами та результатами атестації (під підпис)

 

Голова атестац. комісії

Щербань А.В.

 

22

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

 

Жолтікова Н.Г.

 

23

Підготовка атестаційних матеріалів та подання клопотаня до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педагогічнимпрацівникам категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного-звання

 

Жолтікова Н.Г.

 

24

Подання на розгляд у вищі атестаційні комісії (у разі наявності) скарг педпрацівників, які атестувалися

 

 

 

25

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань

 

Щербань А.В.

 

26

Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

 

 

 

27

Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися

 

Жолтікова Н.Г.

 

28

Моніторинг атестації педагогічних працівників

 

Жолтікова Н.Г.

 

 

 

                         Секретар атестаційної комісії____________